Reservar cita: 93 118 43 42

Tractaments Tractaments Serveis externs

Teràpia Oriental

Digitopuntura 

És una tècnica terapèutica de massatge. Segueix principis similars a l'acupuntura, amb l'excepció que aquí s'empren els polzes, mans, dits, i colzes per aplicar pressió sobre certs punts del cos, en comptes de les agulles. Està indicada tant per a la prevenció de les malalties com per al tractament d'aquestes.

Les principals causes de consulta a un terapeuta de digitopuntura solen ser : insomni, contractures, malestars digestius, depressió, problemes a la pell i stress. 

Tuina 

És una part integrant de la Medicina Tradicional Xinesa, el sistema teòric està establert prenent com a base abundants experiències clíniques i pensaments filosòfics des dels seus inicis.
Ha estat la primera especialitat que ha acumulat riques experiències clíniques per a la teoria de la Medicina Tradicional Xinesa i, així, ha efectuat un considerable aportació a l'establiment d'aquest sistema teòric.

Aquesta terapèutica , encara externa de la Medicina Tradicional Xinesa, es basa en els seus principis generals, és a dir, tonificar el Xu i dispersar el Shi, estimular el antipatógeno i eliminar el patogen, reajustar l'equilibri entre el Yin i el Yang i recuperar l'harmonia circulatòria del Qi i Xue.

La teràpia consisteix a realitzar moviments amb les mans sobre la superfície corporal, en zones molt determinades i concretes, o en punts claus. L'eficàcia terapèutica dels moviments de les mans depèn dels següents factors:

· De la naturalesa i de la intensitat dels moviments.
· De la particularitat de les zones predeterminades.
· Dels punts on s'apliquen aquests moviments.

Akabane

És un mètode de col·locació de petites agulles intradèrmiques descrit pel professor Kobei Akabane. 

El tractament es basa en la inserció de minúscules agulles en punts concrets de dolor localitzat (punts Ashi) o zones de dolor difús, així com en punts propis de l' acupuntura, són agulles intradèrmiques i per tant indolores que deixen col·locades entre 3 i 7 dies.