Reservar cita: 93 118 43 42

Tractaments Tractaments Serveis externs

Fisioteràpia

La fisioteràpia està englobada dins de les anomenades ciències de la salut i el seu objectiu és la prevenció, la curació i pal·liació de diferents patologies, malalties, afeccions, lesions, deficiències generals o particulars i les seves seqüeles.

Utilitza moltes tècniques, entre elles destaquem:

· Massoteràpia: massatge terapèutic, esportiu, relaxant, cyriax...
· Mobilitzacions: actives, passives, assistides, tècniques posturals...
· Exercicis terapèutics
· Reeducació propioceptiva
· Crioteràpia
· Electroteràpia: aplicació de corrents elèctriques (TENS, ultrasó, ...)
· I un llarg etcètera de tècniques i mètodes específics: embenat neuromuscular (kinesiotape)...

Representa una professió autònoma amb identitat pròpia dins de l'àmbit sanitari, que té l'objectiu de mantenir, millorar i recuperar la funcionalitat per tal d'augmentar la qualitat de vida de l'individu, i des d'una perspectiva global, actúa en la prevenció i la promoció de la salut.

Afeccions a tractar:

· Recuperació d'esquinços i fractures.
· Contractures musculars.
· Dolors lumbars: ciàtiques, lumbàlgies, H. Discals.
· Dolors cervicals
· Reumatologia: artrosis, artitris...