Reservar cita: 93 118 43 42

Tractaments Tractaments Serveis externs

Acupuntura

És una tècnica de la medicina tradicional xinesa que tracta mitjançant la inserció i la manipulació de les agulles en el cos amb l'objectiu de restaurar la salut i el benestar del pacient.

L'energia vital (Qi) circula pel cos mitjançant els meridians (o xarxes de comunicació). Aquestes corresponen als òrgans i vísceres vitals.

Quan apliquem aquest tractament estem fent que aquestes xarxes circulin fluidament, és a dir, sense que hi hagi patologia.

L'acupuntura l'englobem dins de les tècniques en que l'abordatge del dolor és fa d'una perspectiva global del cos (mitjançant un diagnòstic energètic personalitzat). Així doncs, és més senzill arribar a l'equilibri d'aquest.